Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan 2020

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan 2020

maandag 12 oktober 2020

De uitslag van de verkiezingen voor een nieuw verantwoordingsorgaan (VO) van PNO Media is bekend. In november wordt het nieuwe VO geïnstalleerd.

Het VO houdt zich bezig met de advisering en beoordeling van het door het bestuur gevoerde beleid. De volgende personen zijn gekozen en vormen vanaf 1 november 2020 gedurende 4 jaar het nieuwe VO van PNO Media.

7 personen zijn gekozen namens de deelnemers

 • Shirley Drost (28 jaar), individueel lid
 • Ton Wendt (56 jaar), individueel lid
 • Ramon Boender (49 jaar), individueel lid
 • Gerjo Bruntink (56 jaar), individueel lid
 • Lex Sietses (34 jaar), individueel lid
 • Han van Maanen (53 jaar), individueel lid
 • Gerben Houba (50 jaar), namens FNV

3 personen zijn gekozen namens de pensioengerechtigden

 • Nicolaas Haasbroek (76 jaar), individueel lid
 • Leo de Grave (74 jaar), namens FNV
 • Ynskje van den Brakel Visser (73 jaar), namens VGOmedia

Leden namens de gewezen deelnemers worden benoemd

2 gewezen deelnemers van PNO Media hebben zitting in het VO. Zij zijn benoemd door het bestuur van PNO Media en dus niet gekozen.

 • Ruud van der Heijden (63 jaar)
 • Chris Cools-Hermans (57 jaar)

Gewezen deelnemers bouwen geen pensioen meer op bij PNO Media, maar hebben dat in het verleden wel gedaan. Gewezen deelnemers hebben een pensioenaanspraak op PNO Media.

Leden namens de werkgevers worden benoemd

Maximaal 2 leden krijgen namens de bij PNO Media aangesloten werkgevers zitting in het VO. Zij worden benoemd door het bestuur van PNO Media en dus niet gekozen.

1.145 deelnemers en 2.337 pensioengerechtigden hebben gestemd

11 deelnemers die pensioen opbouwen (deelnemers) en 11 pensioengerechtigden stelden zich eerder dit jaar kandidaat voor het VO. Tot en met 2 oktober kon op hen worden gestemd. 1.145 deelnemers en 2.337 pensioengerechtigden brachten hun stem uit. Dit is respectievelijk 5,7% en 24,8% van het aantal stemgerechtigden in deze twee kiesgroepen.

U kunt tot uiterlijk 19 oktober a.s. bezwaar maken

In dit document vindt u een gedetailleerde verslaglegging van de totstandkoming van de verkiezingsuitslag. Volgens artikel 19 en 20 van het reglement van het VO, kunt u hiertegen bezwaar maken. Neem daarvoor contact op met het bestuursbureau van PNO Media en maak uiterlijk 19 oktober a.s. bezwaar.

 

 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.