Resultaten 2e kwartaal 2020

Resultaten 2e kwartaal 2020

vrijdag 7 augustus 2020

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2020 gedaald van 95,1% naar 92,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente namen de pensioenverplichtingen toe.


 Ultimo 2019
Q1 2020
Q2 2020
Pensioenvermogen (x € miljoen)  6.740  6.261  6.748
Pensioenverplichtingen (x € miljoen)  6.774  7.333  7.628
Actuele dekkingsgraad  99,5%  85,4%  88,5%
Beleidsdekkingsgraad  98,0%  95,1%  92,0%
Totaalrendement  15,7%  -7,0%  7,1%
Totaalrendement cumulatief
     -0,3%  

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Beleidsdekkingsgraad
Periode Actuele
dekkingsgraad
juli 2019
95,8%
augustus 2019
90,3%
september 2019
92,5%
oktober 2019
95,0%
november 2019
 96,2%
december 2019
 99,5%
januari 2020
 95,8%
februari 2020  90,5%
maart 2020  85,4%
april 2020
 86,2%
mei 2020
 88,0%
juni 2020
 88,5%
Beleidsdekkingsgraad  92,0%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 boven de kritische dekkingsgraad lag, hoeft PNO Media de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 lager is dan 90%, dan moet PNO Media voor 2021 een pensioenverlaging aankondigen. Er is een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden de eerstkomende jaren moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het tweede kwartaal van 2020 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 85,4% (eind maart) naar 88,5% (eind juni). De rente daalde van 0,45% naar 0,31% per 30 juni 2020. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 2,8%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 6,0%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q2 2020
 Rendement
cumulatief


 
Zakelijke waarden
 
Aandelen 18,1%  -3,9%
Vastgoed -0,1%  1,7%
Private equity -9,1%  -6,2%
Infrastructuur -8,7%  -8,9%


 
Vastrentende waarden
 
Staatsleningen 2,1%  5,9%
Nederlandse hypotheken -0,8%  0,8%
Europese bedrijfsobligaties 5,9%  -1,2%
Amerikaanse high yield obligaties
5,8%  -4,0%
Obligaties opkomende markten 10,9%  -7,8%
Liquide middelen 0,1%  -0,2%


 
Subtotaal 6,6%  -1,2%


 
Rentederivaten 0,2%  
Valutaderivaten 0,3%  


 
Totaal 7,1%  -0,3%

 

Download kwartaalbericht

Het 2e kwartaalbericht van 2020 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.