PNO Media publiceert jaarverslag 2019

PNO Media publiceert jaarverslag 2019

woensdag 15 juli 2020

De beleidsdekkingsgraad daalde in 2019 van 106% naar 98%. De beleggingsportefeuille liet met een totaalrendement van 15,7% een goede performance zien. Het pensioenproduct PNO DC life cycle past goed bij de uitgangspunten van een nieuw pensioenstelsel, én in de groeistrategie van het pensioenfonds voor de creatieve en digitale sector.

De actuele dekkingsgraad daalde in 2019 van 101,1% naar 99,5%. In de tweede helft van 2019 ging de rente hard onderuit, wat een fikse impact had op de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen in Nederland. Met name in augustus was het spannend. De dekkingsgraad daalde tot dicht tegen de kritische dekkingsgraad aan, waarbij een pensioenverlaging onvermijdelijk zou zijn. Daarna herstelde de rente zich. Desalniettemin daalde de rekenrente in een jaar tijd van 1,41% naar 0,78%. Dit verminderde de actuele dekkingsgraad met bijna zestien procentpunten. De goede beleggingsresultaten konden de lage rente voor een deel compenseren.

Beleggen en rendement

De beleggingsportefeuille behaalde een positief totaalrendement van 15,7%. De forse rentedaling zorgde voor positieve rendementen op alle vastrentende waarden. Wanneer de rente of de risicopremie daalt, zorgt dit bij vastrentende waarden voor een koerswinst. Het totale rendement op vastrentende waarden was 10%. 2019 was een van de beste jaren voor aandelenbeurzen in de afgelopen tien jaar. Alle regio’s lieten prima rendementen zien. Het totale rendement op aandelen was bijna 31%. De investeringen in vastgoed, infrastructuur en private equity behoren tot de categorie alternatieve beleggingen. In jaren waarin beursgenoteerde beleggingscategorieën uitzonderlijk goed presteren blijven niet-beursgenoteerde beleggingen vaak wat achter. Het totale rendement op alternatieve beleggingen was ruim 8%.

Een nieuw pensioenstelsel

In de zomer van 2019 sloten het kabinet, werkgevers en werknemers op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze een jaar over de uitwerking. Na een raadpleging heeft de werknemersorganisatie FNV onlangs ingestemd met de nieuwe regels in het pensioenakkoord. Nu er ook een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de plannen, zullen de Nederlandse pensioenen de komende jaren grondig worden verbouwd. Het bestuur van PNO Media hoopt dat er snel meer duidelijk wordt over de concrete invulling en wetgeving. Ook binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel blijft het fonds streven naar een goede balans tussen de kwaliteit en de betaalbaarheid van de pensioenen.

Groei is onderdeel van de strategie

Het nieuwe product PNO DC life cycle dat het fonds in 2019 invoerde, past goed bij het uitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel dat meer uitgaat van individuele pensioenopbouw en tegelijkertijd collectieve elementen bevat. Deze regeling is uniek vanwege het hybride karakter dat de voordelen van DB en DC combineert. Onder meer met PNO DC life cycle richt PNO Media zich op groei in de creatieve en digitale sector. Gezonde groei is een belangrijk onderdeel van de strategie van het fonds, en werd in 2019 gerealiseerd door de aansluiting van enkele werkgevers. Daarnaast besloot pensioenfonds TrueBlue om zijn pensioenen vanaf 2020 onder te brengen bij PNO Media. Het aantal deelnemers neemt hierdoor met 2.300 toe. Het aantal deelnemers groeide in 2019 naar 17.020.

In het eerste half jaar van 2020 is de financiële situatie van PNO Media verslechterd door de coronapandemie. Aandelenkoersen zijn gekelderd en de rente is gedaald. PNO Media had eind juni 2020 een actuele dekkingsgraad van 88,5% en een beleidsdekkingsgraad van 92,0%.

Het volledige jaarverslag 2019 van PNO Media kunt u hier downloaden.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.