Resultaten 1e kwartaal 2020

Resultaten 1e kwartaal 2020

woensdag 6 mei 2020

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald van 98,0% naar 95,1%. Ook de actuele dekkingsgraad is gedaald. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door de lagere rente namen de pensioenverplichtingen toe. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de dekkingsgraad.


 Ultimo 2019
Q1 2020
Pensioenvermogen (x € miljoen)  6.740  6.261
Pensioenverplichtingen (x € miljoen)  6.774  7.333
Actuele dekkingsgraad  99,5%  85,4%
Beleidsdekkingsgraad  98,0%  95,1%
Totaalrendement  15,7%  -7,0%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Beleidsdekkingsgraad
Periode Actuele
dekkingsgraad
april 2019
102,0%
mei 2019
98,6%
juni 2019
97,9%
juli 2019
95,8%
augustus 2019
 90,3%
september 2019
 92,5%
oktober 2019
 95,0%
november 2019  96,2%
december 2019  99,5%
januari 2020
 95,8%
februari 2020
 90,5%
maart 2020
 85,4%
Beleidsdekkingsgraad  95,1%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 boven de kritische dekkingsgraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 lager is dan de kritische ondergrens van circa 94%, moet PNO Media de pensioenen in 2021 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het eerste kwartaal van 2020 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 99,5% (eind december) naar 85,4% (eind maart). De rente daalde van 0,78% naar 0,45% per 31 maart 2020. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 7,6%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 6,3%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q1 2020


Zakelijke waarden
Aandelen -18,6%
Vastgoed 1,8%
Private equity 3,2%
Infrastructuur -0,2%


Vastrentende waarden
Staatsleningen 3,7%
Nederlandse hypotheken 1,6%
Europese bedrijfsobligaties -6,7%
Amerikaanse high yield obligaties
-9,2%
Obligaties opkomende markten -16,9%
Liquide middelen -0,3%


Subtotaal -7,4%


Rentederivaten 0,9%
Valutaderivaten -0,5%


Totaal -7,0%

 

Download kwartaalbericht

Het 1e kwartaalbericht van 2020 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.