Resultaten 4e kwartaal 2019

Resultaten 4e kwartaal 2019

woensdag 12 februari 2020

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het vierde kwartaal van 2019 gedaald van 99,8% naar 98,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door de hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2018 Q3 2019
 Q4 2019
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.857 6.681  6.743
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.792 7.226  6.773
Actuele dekkingsgraad 101,1% 92,5%  99,5%
Beleidsdekkingsgraad 106,0% 99,8%  98,0%
Totaalrendement 0,1% 3,4%  1,1%
Totaalrendement cumulatief

14.4%  15,7%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Beleidsdekkingsgraad
Periode Actuele
dekkingsgraad
januari 2019
102,0%
februari 2019
103,9%
maart 2019
101,5%
april 2019
103,3%
mei 2019
 98,6%
juni 2019
 97,9%
juli 2019
 95,8%
augustus 2019  90,3%
september 2019  92,5%
oktober 2019  95,0%
november 2019  96,2%
december 2019  99,5%
Beleidsdekkingsgraad 98,0%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 boven de kritische dekkinsggraad ligt, hoeft PNO Media de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 lager is dan de kritische ondergrens van circa 93%, moet PNO Media de pensioenen in 2021 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). In het vierde kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 92,5% (eind september) naar 99,5% (eind december). De rente steeg van 0,48% naar 0,78% per 31 december 2019. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 6,1%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,1%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q4 2019
 Rendement
Cumulatief


 
Zakelijke waarden
 
Aandelen 6,8%  30,8%
Vastgoed 1,5%  8,1%
Private equity 1,9%  8,7%
Infrastructuur 0,8%  9,9%


 
Vastrentende waarden
 
Staatsleningen -7,0%  10,3%
Nederlandse hypotheken 0,9%  6,3%
Europese bedrijfsobligaties -0,3%  7,0%
Amerikaanse high yield obligaties
-0,4%  18,7%
Obligaties opkomende markten -1,6%  15,4%
Liquide middelen 0,9%  2,2%


 
Subtotaal 1,4%  16,4%


 
Rentederivaten -0,8%  0,7%
Valutaderivaten 0,5%  -1,3%


 
Totaal 1,1%  15,7%

 

Download kwartaalbericht

Het 4e kwartaalbericht van 2019 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.