Nieuw op uw pensioenoverzicht: Wat als het mee- of tegenzit?

Nieuw op uw pensioenoverzicht: Wat als het mee- of tegenzit?

vrijdag 31 januari 2020

Op uw uniform pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw pensioen nu en als u met pensioen gaat. Nieuw is dat u er vanaf 4 februari a.s. ook kunt zien wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie.

Deze toevoeging op uw pensioenoverzicht is een maatregel van de overheid. Die wil u op deze manier meer inzicht geven in welke richting uw pensioen gaat als het (langere tijd) economisch goed of juist slecht gaat. U vindt dit onderdeel op uw pensioenoverzicht bij “Wat als het mee- of tegenzit?”.

Een voorbeeld

De nieuwe geschatte bedragen worden getoond in een plaatje. Hieronder ziet u daarvan een voorbeeld van een willekeurig persoon. Op uw actuele pensioenoverzicht op MijnPNO ziet u vanaf 31 januari hetzelfde plaatje met de bedragen die horen bij uw verwachte pensioenuitkering van PNO Media op 68-jarige leeftijd. We leggen u uit hoe u naar dit plaatje moet kijken.

 

Inschatting op dit moment

In de toekomst kunnen zich situaties voordoen die invloed hebben op uw pensioen: de rente kan stijgen of (nog verder) dalen, de beleggingen van het pensioengeld kunnen mee- of juist tegenvallen en de prijzen stijgen (veel) of juist niet. Op basis daarvan hebben wij berekend hoe hoog uw pensioen wordt op 68-jarige leeftijd. Van drie mogelijke situaties ziet u de bedragen in het bovenste deel van het plaatje. Die bedragen zijn een inschatting op dit moment, waarop u geen invloed heeft.

U heeft nu opgebouwd

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het deel van het pensioen dat u later krijgt en tot nu toe heeft opgebouwd bij PNO Media. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u jaarlijks van ons ontvangt, zolang u leeft, als u uw pensioen op 68-jarige leeftijd laat ingaan. Blijft u werken en pensioen opbouwen bij PNO Media, dan wordt dit bedrag hoger.

Verwachte eindresultaat

Dit is het pensioen waarop u uit lijkt te komen in het meest waarschijnlijke geval. Bouwt u pensioen bij ons op? Dan geldt het bedrag alleen als u blijft werken tot 68-jarige leeftijd en pensioen bij ons blijft opbouwen zoals u dat nu doet. U kunt dit bedrag vergelijken met uw huidige inkomen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Als het tegenzit

Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard en kan uw pensioen lager worden dan verwacht. Ook een lage rente en stijgende prijzen kunnen er voor zorgen dat uw pensioen lager wordt dan verwacht. Het zit dan tegen. De kans is op dit moment klein (5%) dat uw pensioen uitkomt op een bedrag dat lager is dan dit bedrag.

Als het meezit

Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal meer waard en kan uw pensioen hoger worden dan verwacht. Maar ook een hoge rente en gelijkblijvende of dalende prijzen kunnen er voor zorgen dat uw pensioen hoger wordt dan verwacht. Het zit dan mee. De kans is op dit moment klein (5%) dat uw pensioen uitkomt op een bedrag dat hoger is dan dit bedrag.

Moeilijk te voorspellen

Hoe het met de economie gaat, heeft dus invloed op de hoogte van uw pensioen. Het is alleen moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Daarom zijn de bedragen in het bovenste deel van het plaatje inschattingen op basis van kansberekeningen. Zo heeft de persoon in het voorbeeldplaatje 90% kans dat zijn pensioen uitkomt op een bedrag dat ligt tussen het bedrag als het tegenzit en het bedrag als het meezit.

Meer weten?

Op uw actuele pensioenoverzicht op MijnPNO ziet u voortaan dus ook uw pensioen bij PNO Media op basis van drie toekomstvoorspellingen. Mogelijk roepen die nieuwe geschatte bedragen vragen bij u op. Daarom hebben wij een aantal veel gestelde vragen en de antwoorden daarop alvast voor u op een rijtje gezet.

Veel gestelde vragen

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.