Tariefwijzigingen beïnvloeden netto pensioenuitkering

Tariefwijzigingen beïnvloeden netto pensioenuitkering

vrijdag 10 januari 2020

Eind deze maand ontvangen alle pensioengerechtigden hun eerste pensioenuitkering van 2020. Wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari 2020 hebben invloed op de netto pensioenuitkering die u van PNO Media ontvangt.

Geen indexatie

Uw bruto pensioenuitkering van PNO Media wijzigt niet. De dekkingsgraad is niet hoog genoeg om de pensioenen te kunnen aanpassen aan de prijzen (indexeren), maar gelukkig hoeven de pensioenen in 2020 niet te worden verlaagd.

Wijziging netto pensioenbedrag2020

Mogelijk wijzigt uw netto pensioenbedrag in 2020 wel. Dit komt door fiscale wijzigingen:
  • De belastingtarieven zijn veranderd. Daardoor verandert de in te houden loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,70%. Het maximumbedrag waarover u in 2020 de bijdrage Zvw betaalt, is € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927.
  • Ook zijn er wijzigingen in de heffingskortingen. 
Meer informatie over bovenstaande wijzigingen, vindt u op de website van de rijksoverheid.

Ouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt u onder bepaalde voorwaarden een ouderenkorting. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet uw inkomen onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De effecten van deze tegemoetkomingen ziet u bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie over de ouderenkorting, vindt u op de website van de rijksoverheid.

Bij uw pensioenspecificatie van januari 2020 voegen wij een bijlage waarin bovenstaande wijzigingen uitgebreid worden toegelicht.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.