Pensioenpremie stijgt, geen indexatie

Pensioenpremie stijgt, geen indexatie

vrijdag 3 januari 2020

PNO Media heeft de pensioenpremies voor 2020 vastgesteld. De pensioenpremie op fondsniveau stijgt van 20,7% naar 22,3% van de pensioengrondslag. De pensioenen worden in 2020 niet verlaagd, maar ook niet verhoogd (geïndexeerd).

Premieontwikkeling verschilt per werkgever

Onder andere het verwachte rendement, de samenstelling van het werknemersbestand en de levensverwachting zijn van invloed op de pensioenpremie. Per saldo is, gemeten over het hele pensioenfonds, sprake van een premiestijging. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, afhankelijk van de afspraken over wie welk deel van de premie betaalt. PNO Media brengt de totale pensioenpremie bij de werkgever in rekening. De premiestijging voor de ene werkgever is groter dan bij een andere werkgever, dit heeft met name te maken met de gemiddelde leeftijd van de werknemers van de werkgever.

Pensioenpremies van pensioenregelingen van PNO Media in 2020.

Geen indexatie in 2020

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet inflatie. Daarom proberen we uw pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het meegroeit met de stijging van de prijzen. Naar verwachting zal uw pensioen de eerstkomende jaren niet volledig meegroeien met de prijsstijging. Dit geldt niet alleen voor pensioengerechtigden, maar voor iedereen die bij PNO Media pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

Aanzienlijke kans op verlagen pensioenen

De actuele dekkingsgraad van 31 december 2020 is 99,5%. Deze dekkingsgraad noodzaakt PNO Media niet om voor 2020 een pensioenverlaging aan te kondigen.Voor de eerstkomende jaren is er een aanzienlijke kans dat de pensioenen wel moeten worden verlaagd.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.