Resultaten 3e kwartaal 2019

Resultaten 3e kwartaal 2019

donderdag 7 november 2019

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het derde kwartaal van 2019 gedaald van 103,5% naar 99,8%. Ook de actuele dekkingsgraad is gedaald. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door de lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2018 Q2 2019
Q3 2019
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.857 6.468
6.681
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.792 6.605 7.226
Actuele dekkingsgraad 101,1% 97,9% 92,5%
Beleidsdekkingsgraad 106,0% 103,5% 99,8%
Totaalrendement 0,1% 3,4% 3,4%
Totaalrendement cumulatief


14.4%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Beleidsdekkingsgraad
Periode Actuele
dekkingsgraad
oktober 2018
105,4%
november 2018
105,0%
december 2018
101,1%
januari 2019 102,0%
februari 2019 103,9%
maart 2018 101,5%
april 2019 103,3%
mei 2019 98,6%
juni 2019 97,9%
juli 2019  95,8%
augustus 2019  90,3%
september 2019  92,5%
Beleidsdekkingsgraad 99,8%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Alleen als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 lager is dan de kritische ondergrens, dan moet PNO Media de pensioenen in 2020 verlagen. Op basis van de huidige wetgeving bedraagt de kritische ondergrens circa 94%. De kans op een pensioenverlaging in 2020 is toegenomen. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). In het derde kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 97,9% (eind juni) naar 92,5% (eind september). De rente daalde van 0,86% naar 0,48% per 30 september 2019. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 8,5%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 3,2%-punt. Per saldo is de actuele dekkingsgraad met 5,5%-punt gedaald.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q3 2019
 Rendement
Cumulatief


 
Zakelijke waarden
 
Aandelen 3,6%  22,5%
Vastgoed 2,3%  6,5%
Private equity 5,1%  6,6%
Infrastructuur 1,7%  9,1%


 
Vastrentende waarden
 
Staatsleningen 6,4%  18,6%
Nederlandse hypotheken 3,2%  5,4%
Europese bedrijfsobligaties 1,6%  7,3%
Amerikaanse high yield obligaties
6,6%  19,3%
Obligaties opkomende markten 3,8%  17,3%
Liquide middelen 1,5%  1,4%


 
Subtotaal 3,9%  14,8%


 
Rentederivaten 0,9%  1,5%
Valutaderivaten -1,3%  -1,8%


 
Totaal 3,4%  14,4%

 

Download kwartaalbericht

Het 3e kwartaalbericht van 2019 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.