Kans op pensioenverlaging toegenomen

Kans op pensioenverlaging toegenomen

vrijdag 13 maart 2020

De actuele dekkingsgraad daalde eind februari naar 90,5%. Onrust op de financiële markten door het zich uitbreidende coronavirus is de belangrijkste oorzaak. Zowel rente als aandelenkoersen daalden. De kans op een pensioenverlaging in 2021 is daardoor in februari toegenomen.

Waardoor is de dekkingsgraad gedaald?

Dat komt door de gedaalde rente. Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. Een daling van de rente duwt de dekkingsgraad dus omlaag.

Waardoor is de rente laag?

De rente is al jaren erg laag, maar is recent verder gedaald door een samenloop van omstandigheden. Eerst was er de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China, de onzekerheid rondom Brexit en tegenvallende cijfers over de Duitse economie die de angst voor een recessie voedden. Daar zijn nu de zorgen over de impact van het coronavirus op de wereldwijde economie bij gekomen. Om deze gevolgen te beperken en de economie te stimuleren, heeft de Amerikaanse centrale bank de rente verlaagd. Dit zorgt ook in Europa voor lagere renteniveaus.

Is de lage rente de enige oorzaak?

Nee. Door de verspreiding van het coronavirus gaat het ook slecht op de aandelenmarkten. Beleggers vrezen dat het toerisme stil komt te liggen, het werk in fabrieken en havens stilvalt en personeel naar huis wordt gestuurd. Bedrijven lopen het risico dat ze minder winst maken en beleggers reageren daarop. Lagere economische activiteiten zorgen bovendien voor minder vraag naar olie en het gevolg daarvan is een lagere olieprijs. Dit alles zorgt ervoor dat het vertrouwen in de economie afneemt en aandelen in de verkoop worden gedaan.

Belegt PNO Media wel op een goede manier?

Aandelenbeurzen kunnen heel heftig reageren op gebeurtenissen, maar op de lange termijn gaan de beurskoersen weer omhoog. Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,8% per jaar. Beleggen is ook nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.

Wanneer moet PNO Media de pensioenen verlagen?

Volgens de huidige regels moet PNO Media een actuele dekkingsgraad hebben van ongeveer 93%. Eindigen we 2020 met een actuele dekkingsgraad onder deze 93% grens (de zogeheten kritische dekkingsgraad), dan moet PNO Media de pensioenen in de loop van 2021 verlagen. Tenzij het kabinet de afspraken voor het verlagen van pensioenen aanpast, net als in 2019.

Wilt u op de hoogte blijven van onze financiële situatie en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.