Resultaten 2e kwartaal 2019

Resultaten 2e kwartaal 2019

woensdag 17 juli 2019

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald van 105,0% naar 103,5%. Ook de actuele dekkingsgraad is gedaald. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door de lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2018 Q1 2019
Q2 2019
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.857 6.261
6.468
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.792 6.167 6.605
Actuele dekkingsgraad 101,1% 101,5% 97,9%
Beleidsdekkingsgraad 106,0% 105,0% 103,5%
Totaalrendement 0,1% 7,0% 3,4%
Totaalrendement cumulatief
10.6%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
juli 2018
107,5%
augustus 2018
107,1%
september 2018
109,2%
oktober 2018 105,4%
november 2018 105,0%
december 2018 101,1%
januari 2019 102,0%
februari 2019 103,9%
maart 2019 101,5%
april 2019  103,3%
mei 2019  98,6%
juni 2019  97,9%
Beleidsdekkingsgraad 103,5%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2019 is niet nodig.

Alleen als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 lager is dan de kritische ondergrens, moet PNO Media de pensioenen in 2020 verlagen. Op basis van de huidige wetgeving bedraagt de kritische ondergrens circa 92%. Door wijzigingen in de wetgeving zal de kritische ondergrens stijgen. De exacte regels hoe de kritische ondergrens aan het eind van 2019 moet worden berekend, zijn op dit moment nog niet bekend.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het tweede kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 101,5% (eind maart) naar 97,9% (eind juni). De rente daalde van 1,14% naar 0,86% per 30 juni 2019. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 6,9%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 3,3%-punt. Per saldo is de actuele dekkingsgraad dus met 3,6%-punt gedaald.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q2 2019
 Rendement
Cumulatief


 
Zakelijke waarden
 
Aandelen 2,9%  18,2%
Vastgoed 2,0%  4,1%
Private equity 3,0%  1,4%
Infrastructuur 4,0%  7,2%


 
Vastrentende waarden
 
Staatsleningen 5,7%  11,5%
Nederlandse hypotheken 1,1%  2,1%
Europese bedrijfsobligaties 2,4%  5,6%
Amerikaanse high yield obligaties
1,7%  11,9%
Obligaties opkomende markten 3,0%  13,0%
Liquide middelen -0,9%  -0,1%


 
Subtotaal 2,9%  10,5%


 
Rentederivaten 0,3%  0,6%
Valutaderivaten 0,2%  -0,5%


 
Totaal 3,4%  10,6%

 

Download kwartaalbericht

Het 2e kwartaalbericht van 2019 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.