Wat verandert er door het pensioenakkoord?

Wat verandert er door het pensioenakkoord?

maandag 17 juni 2019

Kabinet, werkgevers en werknemers hebben een pensioenakkoord gesloten. Met het akkoord kunnen meer mensen op tijd stoppen met werken. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van AOW- leeftijd, zwaar werk, pensioenverlaging, een nieuw pensioencontract, en op het gebied van zzp’ers.

Hieronder lees je per onderwerp meer over het akkoord.

AOW-leeftijd

Met dit akkoord wordt de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW minder hard dan in de huidige wetgeving:
  • In 2022 stijgt de AOW naar 66 jaar en 7 maanden, dit was 66 jaar en 8 maanden
  • In 2023 stijgt de AOW naar 66 jaar en 10 maanden, dit was 67 jaar
  • In 2024 stijgt de AOW naar 67 jaar, dit was 67 jaar en 3 maanden
Na 2024 betekent een toename van 1 jaar in levensverwachting, dat de AOW-leeftijd 8 maanden opschuift. Nu stijgt de AOW-leeftijd nog één-op-één met de stijging van de levensverwachting.

Zwaar werk

In dit akkoord is afgesproken dat in de cao afspraken kunnen worden gemaakt over vroegpensioen. Deze afspraken richten zich op de 3 jaar vóór de AOW-leeftijd en zijn vooral bedoeld voor sectoren met veel zwaar werk. De werkgevers moeten aan een compensatie van de AOW meebetalen. De medewerkers kunnen ook zelf sparen voor aanvulling van deze AOW-compensatie of hiervoor een deel van het aanvullend ouderdomspensioen naar voren halen.

Pensioenverlaging

Er komen geen pensioenverlagingen bij een actuele dekkingsgraad boven 100%. Afgesproken is dat als een pensioenfonds in de nieuwe situatie de pensioenen niet zou hoeven te verlagen, dat ook niet hoeft totdat het nieuwe pensioenstelsel in werking treedt.

Nieuw pensioenstelsel

Er komt een nieuw pensioenstelsel met andere soorten pensioenregelingen. Pensioenfondsen hoeven minder hoge buffers aan te houden. Bij voldoende rendement kunnen de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw daardoor gemakkelijker meestijgen met de prijzen (indexatie). Bij een tegenvallend rendement moet het verlagen van pensioen ook eerder plaatsvinden. Op verzoek van het kabinet wordt de zogenaamde ‘doorsneesystematiek’ afgeschaft. In plaats daarvan komt de premie-inleg direct ten goede aan de eigen pensioenopbouw. Deelnemers krijgen jaarlijks inzicht in de door en voor hen ingelegde premie, het behaalde rendement, het voor hen gereserveerde vermogen en het te verwachten pensioen.

Zzp’ers

ZZP-ers kunnen zich voor pensioenopbouw gaan aansluiten bij het pensioenfonds in de sector. Ook is afgesproken dat er voor zelfstandigen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. Hoe die verzekering er precies gaat uitzien, moet nog verder worden uitgewerkt.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.