Klachten- en geschillenregeling is duidelijker geworden

Klachten- en geschillenregeling is duidelijker geworden

vrijdag 10 mei 2019

Het verantwoordingsorgaan heeft advies gegeven over veranderingen in de klachten- en geschillenprocedure van PNO Media.

PNO Media heeft een klachten- en geschillencommissie die namens het bestuur een geschil of klacht in behandeling kan nemen. Een geschil heeft betrekking op hoe het pensioenreglement is toegepast in een specifieke situatie. Een klacht gaat over de manier waarop u bent geholpen door PNO Media, dus onze dienstverlening. In eerste instantie zal het fonds altijd proberen om een probleem in goed overleg op te lossen. Heeft u een geschil of klacht en komt u er samen toch niet uit? Dan bestaat de mogelijkheid om een formele klachten- of geschillenprocedure te starten.

Ongevraagd advies

In 2018 heeft het bestuur aan het verantwoordingsorgaan (VO) advies gevraagd over een voorgenomen wijziging in de klachten- en geschillenregeling. De wijziging was bedoeld om de status te verduidelijken van de uitspraken die de klachten- en geschillencommissie doet. Het VO heeft over dit punt positief geadviseerd, maar heeft ook ongevraagd advies gegeven over een aantal andere wijzigingen in de procedure van de klachten- en geschillencommissie. Dit advies was bedoeld om de procedure naar het oordeel van het VO meer objectief, helder en evenwichtig te maken. Het bestuur heeft een groot deel van de wijzigingsvoorstellen van het VO overgenomen, waardoor de huidige klachten- en geschillenregeling naar de mening van het VO een stuk duidelijker is geworden.

De klachten- en geschillenregeling kunt u terugvinden op de site van PNO Media
Wilt u contact opnemen met uw verantwoordingsorgaan?

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.