Resultaten 1e kwartaal 2019

Resultaten 1e kwartaal 2019

maandag 29 april 2019

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald van 106,0% naar 105,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2018 Q1 2019
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.857 6.261
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.792 6.167
Actuele dekkingsgraad 101,1% 101,5%
Beleidsdekkingsgraad 106,0% 105,0%
 Totaalrendement  0,1%  7,0%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
april 2018
105,8%
mei 2018
106,0%
juni 2018
105,6%
juli 2018 107,5%
augustus 2018 107,1%
september 2018 109,2%
oktober2018 105,4%
november 2018 105,0%
december 2018 101,1%
januari 2019  102,0%
februari 2019  103,9%
maart 2019  101,5%
Beleidsdekkingsgraad 105,0%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden.
Verlagen van de pensioenen in 2019 is niet nodig. Alleen als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 onder de kritische grens ligt van circa 92%, moet PNO Media de pensioenen in 2020 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het eerste kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 101,1% (eind december) naar 101,5% (eind maart). De rente daalde van 1,41% naar 1,14% per 31 maart 2019. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 6,5%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 6,9%-punt. Per saldo is de actuele dekkingsgraad dus met 0,4%-punt gestegen.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q1 2019


Zakelijke waarden
Aandelen 14,8%
Vastgoed 2,1%
Private equity -1,5%
Infrastructuur 3,1%


Vastrentende waarden
Staatsleningen 5,5%
Nederlandse hypotheken 1,0%
Europese bedrijfsobligaties 3,2%
Amerikaanse high yield obligaties
10,0%
Obligaties opkomende markten 9,7%
Liquide middelen 0,9%


Subtotaal 7,4%


Rentederivaten 0,4%
Valutaderivaten -0,7%


Totaal 7,0%

 

Download kwartaalbericht

Het 1e kwartaalbericht van 2019 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.