Diversiteit in bestuur loont

Diversiteit in bestuur loont

woensdag 27 maart 2019

Bij onze investeringen in ondernemingen letten we goed op de diversiteit van het bestuur ervan. Ook dit hoort volgens ons bij verantwoord beleggen.

Belangenverstrengeling, old boys network en discriminatie bij benoemingen; ze komen in het bedrijfsleven nog te veel voor.

Voorbeeldfunctie

Bij de bedrijven waarin we beleggen, letten we er daarom op dat benoemingen van belangrijke posities bijdragen aan de diversiteit in het bestuur. We doen dat omdat we ons bewust zijn van onze voorbeeldfunctie. Verantwoord beleggen betekent dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daar hoort volgens ons ook bij dat bedrijven worden bestuurd door mensen die onafhankelijk zijn en een afspiegeling vormen van de samenleving.

Alleen mannen

Het blijft niet bij woorden. Zo stemden we op aandeelhoudersvergaderingen tegen de benoeming van raden van bestuur die uit alleen mannen bestaan. Maar diversiteit gaat verder dan de man-vrouwverhouding. Ook de verscheidenheid in leeftijd, ervaring en culturele achtergrond is belangrijk in de leiding van een bedrijf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven met een gevarieerde raad van bestuur beter worden bestuurd en succesvoller zijn.

Goed beleggingsresultaat

Dat is goed voor de financiële resultaten van een onderneming en daarmee voor ons als aandeelhouder en dus voor uw pensioen. Wij zijn dan ook van mening dat beleggingen in ondernemingen met een duurzame houding op de lange termijn zorgen voor een beter rendement. Met onze beleggingen behaalden we de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van ruim 8% per jaar.

Beleggen gaat om meer dan alleen winst

PNO Media belegt op een verantwoorde manier. Dat betekent dat we bij onze beleggingskeuzes rekening houden met sociale, milieu en governance aspecten. Wil je weten hoe we dat doen, kijk dan op: Kijk op: pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.