Resultaten 4e kwartaal 2018

Resultaten 4e kwartaal 2018

woensdag 23 januari 2019

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het vierde kwartaal van 2018 gedaald van 106,2% naar 106,0%. De actuele dekkingsgraad is eveneens gedaald. Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2017 Q3 2018 Q4 2018  
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.905 6.106  5.859
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.618 5.593  5.792
Actuele dekkingsgraad 105,1% 109,2%  101,2%
Beleidsdekkingsgraad 102,0% 106,2%  106,0%
Totaalrendement 8,2% 1,7%  -3,8%
Totaalrendement cumulatief 2018      0,1%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
januari 2018
108,0%
februari 2018
106,9%
maart 2018
104,4%
april 2018 105,8%
mei 2018 106,0%
juni 2018 105,6%
juli 2018 107,5%
augustus 2018 107,1%
september 2018 109,7%
oktober 2018  105,4%
november 2018  105,0%
december 2018  101,2%
Beleidsdekkingsgraad 106,0%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden.
Verlagen van de pensioenen in 2019 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 onder de kritische grens ligt van circa 93%, moet PNO Media de pensioenen in 2020 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het vierde kwartaal van 2018 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 109,2% (eind september) naar 101,2% (eind december). De rente daalde van 1,56% naar 1,41% per 31 december 2018. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 3,7%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 4,0%-punt.
Door de verhoging voor de voorziening voor toekomstige administratie- en excassokosten daalde de actuele dekkingsgraad met 0,25%-punt.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q4 2018
Rendement
cum. 2018Zakelijke waarden

Aandelen -11,7% -3,9%
Vastgoed 4,0% 13,0%
Private equity 4,5% 15,7%
Infrastructuur -5,5% 21,3%Vastrentende waarden

Staatsleningen 3,1% 6,1%
Nederlandse hypotheken 0,3% 1,2%
Europese bedrijfsobligaties -1,0% -1,2%
Amerikaanse high yield obligaties
-2,9% 1,2%
Obligaties opkomende markten 0,0% 0,6%
Liquide middelen 0,6% 0,9%Subtotaal -3,3% 2,0%Rentederivaten 0,2% 0,1%
Valutaderivaten -0,7% -2,0%Totaal -3,8% 0,1%

 

Download kwartaalbericht

Het 4e kwartaalbericht van 2018 kunt u hier downloaden. 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.