Resultaten 3e kwartaal 2018

Resultaten 3e kwartaal 2018

woensdag 24 oktober 2018

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het derde kwartaal van 2018 gestegen van 105,1% naar 106,2%. De actuele dekkingsgraad is eveneens gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een hogere rente daalden de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2017 Q2 2018 Q3 2018  
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.905 6.016  6.106 
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.618 5.698  5.593
Actuele dekkingsgraad 105,1% 105,6%  109,2%
Beleidsdekkingsgraad 102,0% 105,1%  106,2%
Totaalrendement 8,2% 2,4%  1,7%
Totaalrendement cumulatief 2018      4,0%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
oktober 2017 104,8%
november 2017 104,2%
december 2017 105,1%
januari 2018 108,0%
februari 2018 106,9%
maart 2018 104,4%
april 2018 105,8%
mei 2018 106,0%
juni 2018 105,6%
juli 2018  107,5%
augustus 2018  107,1%
september 2018  109,2%
Beleidsdekkingsgraad 106,2%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden.
Verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 onder de kritische grens ligt van circa 93%, moet PNO Media de pensioenen in 2019 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het derde kwartaal van 2018 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 105,6% (eind juni) naar 109,2% (eind september). De rente steeg van 1,50% naar 1,56% per 30 september 2018. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 0,7%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,9%-punt.
Nieuwe prognoses voor de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap zorgden (eenmalig) voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q3 2018
Rendement
cum. 2018Zakelijke waarden

Aandelen 3,9% 8,9%
Vastgoed 2,1% 8,7%
Private equity 5,6% 10,6%
Infrastructuur 16,5% 28,3%Vastrentende waarden

Staatsleningen -1,5% 2,9%
Nederlandse hypotheken 0,3% 0,9%
Europese bedrijfsobligaties 0,1% -0,2%
Amerikaanse high yield obligaties
3,2% 4,3%
Obligaties opkomende markten 3,2% 0,5%
Liquide middelen 0,1% 0,3%Subtotaal 2,1% 5,5%Rentederivaten -0,1% 0,0%
Valutaderivaten -0,2% -1,3%Totaal 1,7% 4,0%

 

Download kwartaalbericht

Het 3e kwartaalbericht van 2018 kunt u hier downloaden. 


 

 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.