Resultaten 2e kwartaal 2018

Resultaten 2e kwartaal 2018

donderdag 2 augustus 2018

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal van 2018 gestegen van 104,0% naar 105,1%. De actuele dekkingsgraad is eveneens gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente stegen de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2017 Q1 2018 Q2 2018  
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.905 5.888 6.016 
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.618 5.640  5.698
Actuele dekkingsgraad 105,1% 104,4%  105,6%
Beleidsdekkingsgraad 102,0% 104,0%  105,1%
Totaalrendement 8,2% -0,1%  2,4%
Totaalrendement cumulatief 2018      2,3%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
juli 2017 103,6%
augustus 2017 102,0%
september 2017 104,4%
oktober 2017 104,8%
november 2017 104,2%
december 2017 105,1%
januari 2018 108,0%
februari 2018 106,9%
maart 2018 104,4%
april 2018  105,8
mei 2018  106,0
juni 2018  105,6
Beleidsdekkingsgraad 105,1%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden.
Verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 onder de kritische grens ligt van circa 92%, moet PNO Media de pensioenen in 2019 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het tweede kwartaal van 2018 is de actuele dekkingsgraad gestegen 104,4% (eind maart) naar 105,6% (eind juni). De rente daalde van 1,54% naar 1,50% per 30 juni 2018. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 1,4%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,6%-punt.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q2 2018
Rendement
cum. 2018Zakelijke waarden

Aandelen 6,4% 4,7%
Vastgoed 4,3% 6,5%
Private equity 3,1% 4,8%
Infrastructuur 8,0% 10,1%Vastrentende waarden

Staatsleningen 2,9% 4,4%
Nederlandse hypotheken 0,9% 0,6%
Europese bedrijfsobligaties -0,2% -0,3%
Amerikaanse high yield obligaties
5,4% 1,0%
Obligaties opkomende markten 1,2% -2,6%
Liquide middelen 0,1% 0,3%Subtotaal 3,8% 3,3%Rentederivaten 0,1% 0,0%
Valutaderivaten -1,4% -1,1%Totaal 2,4% 2,3%

 

Download kwartaalbericht

Het 2e kwartaalbericht van 2018 kunt u hier downloaden. 


 

 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.