PNO Media publiceert jaarverslag 2017

PNO Media publiceert jaarverslag 2017

vrijdag 22 juni 2018

Dankzij een rendement van +8,2% groeide het pensioenvermogen van PNO Media in 2017 naar 5,9 miljard euro. De verplichtingen daalden door een stijging van de rekenrente. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds voor de media en creatieve sector klom van 95,6% naar 105,1%.

Beleggen en rendement

De beleggingsportefeuille behaalde een totaalrendement van +8,2%. Het actief beheer van beleggingen realiseerde een positieve bijdrage. Vooral op aandelenmarkten werden hoge rendementen behaald (+14,6%). Bij vastgoed (+9,2%), private equity (+13,7%) en infrastructuur (+12,3%) zorgde de combinatie van hoge economische groei en een lage rente voor aantrekkelijke rendementen. Doordat de rente op staatsleningen steeg, incasseerden de staatsleningen een verlies. Dit zorgde er mede voor dat op de beleggingscategorie vastrentende waarden een klein negatief rendement werd behaald (-1,6%).

Kostenbeheersing

De kosten per deelnemer van pensioenbeheer zijn gestegen door aanvullende maatregelen op het gebied van governance, risicomanagement en informatiebeveiliging. Daarnaast zorgde de investering in een verbeterprogramma bij de uitvoeringsorganisatie voor een stijging van de kosten. Op termijn moet die investering zich terugverdienen en leiden tot een wendbaardere organisatie die kan anticiperen op veranderingen in de markt. In 2017 heeft PNO Media een analyse gedaan van de kosten van vermogensbeheer in relatie tot de rendementen. Deze verhouding is goed, maar het fonds blijft scherp letten op de kosten van vermogensbeheer. In 2017 bedroegen de kosten van vermogensbeheer 0,66% en de transactiekosten 0,14% van het gemiddeld belegd vermogen.

Groeistrategie

Het fonds vindt dat het huidige pensioencontract kan worden verbeterd om beter aan te sluiten bij de huidige tijd en kijkt met belangstelling uit naar een nieuw pensioenstelsel. In de tussentijd zit het grotendeels vrijwillige bedrijfstakpensioenfonds niet stil en zet het actief in op behoud en waar mogelijk groei van aangesloten organisaties en deelnemers. Daarbij kiest het fonds voor een intensieve klantbediening en ontwikkelt het nieuwe producten die voorzien in behoeftes van de markt. Het aantal deelnemers groeide in 2017 naar 16.648.

In 2018 zet PNO Media zijn beleggingsstrategie voort, met aandacht voor verantwoorde risico’s en kostenbeheersing. Het fonds herstructureert en moderniseert de uitvoeringsorganisatie, waardoor het flexibel is en snel kan inspelen op de veranderingen die gaan komen. PNO Media had eind mei 2018 een actuele dekkingsgraad van 106,0% en een beleidsdekkingsgraad van 104,8%.

Het volledige jaarverslag 2017 van PNO Media kunt u hier downloaden.

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.