DNB keurt herstelplan PNO Media goed

DNB keurt herstelplan PNO Media goed

maandag 28 mei 2018

PNO Media heeft in maart een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin geven we aan dat we naar verwachting binnen tien jaar groeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123%. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Inhoud herstelplan

De belangrijkste punten van het herstelplan:
  • startpunt is een beleidsdekkingsgraad van 102,0% (eind 2017)
  • in 2024 wordt de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 123% bereikt
  • daarmee zijn we binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar uit herstel
  • belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% kan indexatie weer op gang komen
  • het gaat dan om gedeeltelijke compensatie van de prijsinflatie, volledige compensatie is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125%
  • verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig

Situatie kan veranderen

Het herstelplan gaat uit van veronderstellingen over de inflatie-, rente- en rendementsverwachtingen. Als de werkelijkheid afwijkt, zal het herstelplan bij de verplichte jaarlijkse evaluatie waarschijnlijk moeten worden aangepast. Het herstel kan vlotter dan verwacht verlopen, maar ook trager. Het hangt af van onze financiële situatie in de toekomst of PNO Media aanvullende maatregelen moet treffen, zoals een langere periode niet indexeren of – in het uiterste geval – de pensioenen verlagen.

Meer informatie vindt u op pnomedia.nl/herstelplan.

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.