Resultaten 1e kwartaal 2018

Resultaten 1e kwartaal 2018

dinsdag 1 mei 2018

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen van 102,0% naar 104,0%. De actuele dekkingsgraad is gedaald. Het resultaat op de beleggingen was licht negatief. De rente bleef nagenoeg gelijk en daarmee ook de pensioenverplichtingen.


Ultimo 2017 Q1 2018
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.905 5.888
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.618 5.640
Actuele dekkingsgraad 105,1% 104,4%
Beleidsdekkingsgraad 102,0% 104,0%
Totaalrendement 8,2% -0,1%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
april 2017 100,7%
mei 2017 101,7%
juni 2017 102,1%
juli 2017 103,6%
augustus 2017 102,0%
september 2017 104,4%
oktober 2017 104,8%
november 2017 104,2%
december 2017 105,1%
januari 2018 108,0%
februari 2018 106,9%
maart 2018 104,4%
Beleidsdekkingsgraad 104,0%

 

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden.
Verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 onder de kritische grens ligt van circa 92%, moet PNO Media de pensioenen in 2019 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In het eerste kwartaal van 2018 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 105,1% (eind december) naar 104,4% (eind maart). De rente bleef nagenoeg gelijk op 1,54%. De verplichtingen namen licht toe, wat zorgde voor een 0,6%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het negatieve rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 0,1%-punt.


Samenstelling portefeuille Rendement
Q1 2018
Rendement
cum. 2018Zakelijke waarden

Aandelen -1,6% -1,6%
Vastgoed 2,1% 2,1%
Private equity 1,7% 1,7%
Infrastructuur 1,9% 1,9%Vastrentende waarden

Staatsleningen 1,5% 1,5%
Nederlandse hypotheken -0,4% -0,4%
Europese bedrijfsobligaties -0,1% -0,1%
Amerikaanse high yield obligaties
-4,2% -4,2%
Obligaties opkomende markten -3,7% -3,7%
Liquide middelen 0,2% 0,2%Subtotaal -0,5% -0,5%Rentederivaten 0,0% 0,0%
Valutaderivaten 0,4% 0,4%Totaal -0,1% -0,1%

 

Download kwartaalbericht

Het 1e kwartaalbericht van 2018 kunt u hier downloaden. 


 

 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.