Happy Valentine

Happy Valentine

dinsdag 13 februari 2018

Op Valentijnsdag vieren we de liefde. Maar in de liefde gaat het helaas ook wel eens mis. Regel je pensioen dan goed om teleurstellingen later te voorkomen.

Waar je op moet letten als je je relatie beëindigt, leggen we hierna uit.

Ouderdomspensioen

Als sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, heeft je ex-partner vanuit de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens die periode hebt opgebouwd. Jouw pensioen wordt daardoor lager. Als je wil dat wij de verdeling van het ouderdomspensioen regelen, moet je dat schriftelijk bij ons aanvragen. Wacht je langer dan twee jaar, dan vervalt de verplichting dat het pensioenfonds de verdeling moet uitvoeren. Maar het recht dat je partner heeft op je pensioendeel, vervalt niet!

Partnerpensioen

Als je gaat scheiden houdt je ex-partner ook recht op een deel van het opgebouwde partnerpensioen. Dit is ook het geval als bij ons bekend is dat je samenwoonde en je beëindigt je relatie. Het partnerpensioen voor je ex-partner noemen we bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Daardoor kan het partnerpensioen ten gunste komen van een eventuele nieuwe partner of van jezelf. Als je ex-partner afstand wil doen van het bijzonder partnerpensioen, dan moet je dit binnen twee jaar na de scheidingsdatum aanvragen.

Scheiden of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, hoef je niet aan ons te melden. We krijgen hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Als je samenwoont en je beëindigt je relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht. Dan moet je ons wel schriftelijk op de hoogte brengen.

Meer informatie

Waar je aan moet denken bij een scheiding, leggen we hier uitgebreid uit. Daar vertellen we je ook uit hoe je de verdeling van ouderdoms- en partnerpensioen anders kunt regelen, als jij en je ex-partner dat willen.

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.