Financiële resultaten in vierde kwartaal en heel 2017

Financiële resultaten in vierde kwartaal en heel 2017

maandag 12 februari 2018

De actuele dekkingsgraad van PNO Media is in het vierde kwartaal van 2017 gestegen van 104,4% naar 105,1%. De verplichtingen namen toe door een lagere rente. Het resultaat op de beleggingen was positief. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 102,0%.

  Q4 2016 Q3 2017  Q4 2017
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.491 5.774  5.903
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.746 5.528  5.618
Actuele dekkingsgraad 95,6% 104,4%  105,1%
Beleidsdekkingsgraad 91,4% 99,3%  102,0%
Totaalrendement 8,5% 2,1%  2,4%
Totaalrendement 2017
     8,2%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
januari
98,2%
februari
97,9%
maart
99,4%
april
100,7%
mei
101,7%
juni
102,1%
juli
103,6%
augustus
102,0%
september
104,4%
oktober 104,8%
november 104,2%
december 105,1%
Beleidsdekkingsgraad 102,0%

Verlagen van de pensioenen in 2018 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 onder de kritische grens van circa 92% ligt, moet PNO Media de pensioenen in 2019 verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

In het vierde kwartaal van 2017 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 104,4% (eind september) naar 105,1% (eind december). De rente daalde van 1,64% naar 1,54% per 31 december 2017. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 2,6%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,5%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q4 2017
 Rendement
cum. 2017

     
Zakelijke waarden    
Aandelen 4,0% 14,6%
Vastgoed 3,9%  9,2%
Private equity 1,2%  13,5%
Infrastructuur 0,6%  12,3%
     
Vastrentende waarden    
Staatsleningen 0,9%  -3,0%
Nederlandse hypotheken 1,7%  1,6%
Europese bedrijfsobligaties 0,3%  3,2%
Amerikaanse high yield obligaties
-1,5%  -6,9%
Obligaties opkomende markten -1,1% -4,2%
Liquide middelen -0,9%  -3,1%
     
Subtotaal 2,1%  5,7%
     
Rentederivaten 0,1%  -0,3%
Valutaderivaten 0,3%   2,7%
     
Totaal  2,4%  8,2%

Download kwartaalbericht

Het 4e kwartaalbericht van 2017 kunt u hier downloaden. 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.