Dekkingsgraad december 102,0%

Dekkingsgraad december 102,0%

vrijdag 26 januari 2018

PNO Media had eind december 2017 een beleidsdekkingsgraad van 102,0%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

 • De actuele dekkingsgraad steeg in december van 104,2% naar 105,1%.
 • Het resultaat op onze beleggingen bedroeg in december 0,5%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,5%-punt.
 • De daling van de marktrente zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,4%-punt.
 • Omdat de levensverwachting van PNO-deelnemers minder ver afwijkt van het landelijke gemiddelde dan was ingecalculeerd, valt de actuele dekkingsgraad eenmalig 0,8% hoger uit.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.
 • Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2018 lager dan de kritische ondergrens van circa 91%, dan moet PNO Media uw pensioen in 2019 verlagen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar (te tellen vanaf 31 december 2015; dus op 31 december 2020) lager dan 104,1%, en is de actuele dekkingsgraad dan ook lager dan 104,1%? Dan moet PNO Media uw pensioen in 2021 verlagen.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we onze pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.

  Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we woensdag 14 februari 2018.

  Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

  Ga naar Op Koers

  Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

  Nieuwsbrief ontvangen?

  Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.