Pensioenpremie daalt, geen indexatie

Pensioenpremie daalt, geen indexatie

vrijdag 22 december 2017

PNO Media heeft de pensioenpremies voor 2018 vastgesteld. De pensioenpremie op fondsniveau daalt van 21,3% naar 20,6% van de pensioengrondslag. Het lukt niet om in 2018 de pensioenen te verhogen (indexeren).

Oorzaken premiedaling

De pensioenpremie stijgt vanwege de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Ook worden we met zijn allen steeds ouder, waardoor pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Deze ontwikkelingen maken pensioen duurder.
De stijging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar zorgt voor een verlaging van de premie.
Per saldo is sprake van een premiedaling. De premiedaling heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Zij bepalen zelf - veelal via de cao - wie welk deel van de premie betaalt. De totale pensioenpremie brengt PNO Media bij de werkgever in rekening.

Totaaloverzicht van de pensioenregelingen van PNO Media in 2018

Geen indexatie

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet inflatie. Daarom proberen we uw pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het meegroeit met de prijsstijging. Voorlopig is indexatie niet aan de orde. Dit treft niet alleen pensioengerechtigden, maar iedereen die bij PNO Media pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie weer mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald. Dat is wettelijk zo bepaald. De beleidsdekkingsgraad van 30 november was 101,2%.

Kans op verlagen pensioenen

PNO Media hoeft in 2018 de pensioenen niet te verlagen. Eind 2018 en 2019 zijn nieuwe peilmomenten waarbij de actuele dekkingsgraad boven een kritische ondergrens moet uitkomen. Is de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar (te tellen vanaf 31 december 2015; dus op 31 december 2020) lager dan 104,1%? Dan moeten we uw pensioen in 2021 verlagen. Deze verlaging mogen we spreiden over een aantal jaren.

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.