Resultaten 4e kwartaal 2016

Resultaten 4e kwartaal 2016

woensdag 8 februari 2017

De actuele dekkingsgraad van PNO Media is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen van 90,4% naar 95,4%. De verplichtingen namen af door een hogere rente. Het resultaat op de beleggingen was negatief. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 91,3%.

  Ultimo 2015 Q4 2016
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.028 5.484
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.161 5.746
Actuele dekkingsgraad 97,4% 95,4%
Beleidsdekkingsgraad 97,3% 91,3%
Totaalrendement 3,5% -1,1%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
januari 2016
91,0%
februari 2016
88,3%
maart 2016
90,4%
april 2016
92,4%
mei 2016 91,8%
juni 2016 90,1%
juli 2016 89,7%
augustus 2016 90,2%
september 2016 90,4%
oktober 2016 92,2%
november 2016 94,2%
december 2016 95,4%
Beleidsdekkingsgraad 91,3%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2017 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2017 onder de kritische grens van circa 90% ligt, moet PNO Media de pensioenen in 2018 wel verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

In het vierde kwartaal van 2016 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 90,4% (eind september) naar 95,4% (eind december). De rente steeg van 1,03% naar 1,39% per 31 december 2016. Dit zorgde voor flink lagere verplichtingen en een 6,7%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het vierde kwartaal, daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 1,0%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q4 2016
 Rendement
heel 2016

     
Zakelijke waarden    
Aandelen 4,9%  7,9%
Vastgoed 4,2%  9,8%
Private equity 6,2%  9,7%
Infrastructuur -1,2%  7,7%
     
Vastrentende waarden    
Staatsleningen -7,6%  12,6%
Nederlandse hypotheken 0,2%  3,9%
Bedrijfsobligaties -0,8%  4,9%
Obligaties opkomende markten USD 3,6%  17,2%
Opbligaties opkomende markten lokaal -0,5%  11,8%
Liquide middelen 0,9%  0,8%
     
Subtotaal 0,7%  8,5%
     
Rentederivaten -0,6%  0,5%
Valutaderivaten -1,2%  -0,5%
     
Totaal -1,1%  8,5%

Download kwartaalbericht

Het 4e kwartaalbericht van 2016 kunt u hier downloaden. 

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.